Algemene Leden Vergadering

Algemeen 07-06-2018
Geachte leden, donateurs en overige betrokkenen bij Schoolvereniging VCO Bunschoten.
Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: Donderdag 21 juni 2018                  Tijd: 20.00 uur
Locatie: P.C. basisschool ‘De Wegwijzer’     Idenburgstaat 9, Bunschoten