Buitenschoolse opvang

Algemeen 12-03-2018
Buitenschoolse opvang van Bzzzonder
Kindercentrum Bzzzonder biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Onze buitenschoolse opvang bieden we in onze eigen centra aan maar ook op scholen! Daar maken we een groots festijn van waarbij we met onze bezige bijen alle kanten opvliegen. Van gymzaal naar schoolplein en van de keuken naar het park. Wat we dan zoal ondernemen op de bso?  Dat kan van alles zijn: van een speurtocht door de wijk tot een vliegersessie in het park, van sport en spelmiddagen op het schoolplein tot bak en smakworkshops in de keuken. Onze workshops helpen kinderen om hun talenten te ontdekken. Bij Bzzzonder is ieder kind welkom, ook wanneer een kind extra zorg nodig heeft. We werken vanuit ons hart en doen dat vanuit onze Christelijke identiteit.
 
Ook voor de Wegwijzer staan we paraat om onze buitenschoolse opvang aan te bieden. Dat kan zodra we daar voldoende aanmeldingen voor hebben. Dus mocht u interesse hebben of gewoon wat meer willen weten, belt of mailt u ons dan gerust. Dat kan via 088-2999600 en info@bzzzonder.nl Op onze website kunt u alvast een kijkje nemen om alles over ons te weten te komen.