Hier kunt u per groep lezen wat het huiswerk is voor
de komende weken en andere informatie van de groep.