Dankdag

Algemeen 03-11-2021
Vandaag hebben we stil gestaan bij dankdag. Wat houdt het nou eigenlijk in? Waarvoor zijn we dankbaar? 
We hebben met elkaar gezongen, geluisterd naar een luisterlied (https://www.youtube.com/watch?v=xk5yi3k86dY), uit de Bijbel gelezen, kringdankgebed en dankhandjes geknutseld.