Dankdag

Algemeen 03-11-2021
Vandaag hebben we stil gestaan bij dankdag. We hebben het gehad over de melaatse mannen die door Jezus werden genezen. Één man van de 10 kwam Jezus bedanken, de andere 9 niet. We hebben besproken waarom danken zo belangrijk is en wat dankdag precies inhoudt. Daarnaast hebben we de volgende liedjes gezongen: “thank you”, “10 000 redenen”, “dank u wel voor de sterren en de maan”. Vervolgens hebben de kinderen ook een vlaggetje gemaakt waar ze in konden zetten waar ze dankbaar voor zijn. Ga naar album