Weer naar school

Algemeen 08-05-2023
Vandaag mochten we na 2 heerlijke weken meivakantie weer naar school. 
Om elkaar te vertellen over het weekend was er een leuke werkvorm. 
Ik, juf Sanne, vertelde eerst a.d.h.v. een foto of filmpje iets over mijn eigen vakantie. 
Daarna mochten de leerlingen de vraag met elkaar bespreken. De groepjes verschilde. 
Soms moest je met iemand die dezelfde voorletter als jou heeft of je moest een drietalvormen met minimaal één meisje en één jongen. 
Dit was nog best een lastige..
Al met al hebben we een half uur gezellig met elkaar gekletst en waren we op de hoogte van elkaars verhalen. Ga naar album