Lesmateriaal groep 8

Handige websites voor groep 8:

Snappet thuis inloggen en werken: https://app.snappet.org/Account/LogOn?returnUrl=%2f 
Woordenschat: http://oefensite.rendierhof.nl/online/woordenschat/
Spelling: https://spelling.nl/
               http://oefensite.rendierhof.nl/online/spelding/
               http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2login-leerling-ui.php
Werkwoordspelling: http://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/groep678.htm
Rekeken: http://leestrainer.nl/citotoets/rekenen.htm
Cito trainen: http://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm


We werken in groep 8 veel met google classroom.
Hier veel informatie te vinden voor het boekverslag, spreekbeurt en het werkstuk.
Daarnaast komt hier iedere week ook de nieuwe weektaak te staan.
https://classroom.google.com/u/0/h