Welkom op de website van de Wegwijzer

Het
Kanjer
Thema
van de
maand is:

We helpen elkaar.

Gezin- School- Kerk Groep 6 03-10-2016
Groep 6 heeft enthousiast gewerkt aan de groepswerkstukken voor in de kerk van het project Gezin- School- Kerk. Het verhaal dat ze uitbeelden gaat over Filippus, die op een eenzame weg een belangrijk man tegenkomt uit Ethiopie. (Handelingen 7). De werkstukken werden zondag in de kerken opgehangen, op de website zijn ze nu allemaal te zien!