Welkom op de website van de Wegwijzer

Het
Kanjer
Thema
van de
maand is:

“We vertrouwen elkaar!"

Hard werken in groep 3 Groep 7 15-10-2021
Op de foto's is te zien hoe hard er in groep 3 gewerkt wordt.
Bezoek Israëlcentrum Groep 8 14-10-2021
Groep 8 heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het Israëlcentrum.
We namen deel aan de tentoonstelling en zo leerden we meer over het land en volk Israël.