Welkom op de website van de Wegwijzer

Het
Kanjer
Thema
van de
maand is:

“We vertrouwen elkaar!"

Alternatieve sportdag Activiteiten schoolbreed 30-04-2021
De AC organiseert een alternatieve sportdag voor onze leerlingen!
Vanwege het weer is deze binnen, maar dit mag de pret niet drukken!

Zie het album voor meer foto's!
Alternatieve sportdag Groep 2 29-04-2021
Met dank aan de AC hebben we vandaag een gezellig spelletjescircuit gedaan in de speelzaal. De kinderen kregen na elk spel een stempel op hun stempelkaart en aan het eind kreeg iedereen een super mooie medaille.
In de klas stond er ook nog lekker drinken met een snoepje klaar. De kinderen vonden het super leuk!
Vanmiddag hebben we het IPC thema over de Tweede Wereldoorlog afgesloten. We zijn bij het oorlogsmonument wezen kijken in het dorp. Daarna hebben we een quiz gedaan in 6 groepjes. Als een groepje een vraag goed had, mochten ze een puzzelstukje neerleggen. Het groepje die als eerste de puzzel af had, die won!

We hebben heel veel geleerd over de Tweede Wereldoorlog de afgelopen weken. We zullen op 4 en 5 mei extra goed stilstaan bij onze vrijheid.