Wie zijn wij?

De Wegwijzer
De Wegwijzer staat voor onderwijs en opvoeding vanuit een protestants-christelijke identiteit. Dit betekent dat wij de leerlingen van onze school in aanraking willen brengen met het christelijk geloof. Vanuit ons christelijk geloof willen we een bijdrage leveren aan een vreedzaam en respectvol samenleven van mensen op deze wereld.
Uitgaande van de missie van onze vereniging: “wij ontwikkelen talenten” hebben we op De Wegwijzer oog en aandacht voor het unieke van elk individueel kind. We streven ernaar tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen. De school vormt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind. Een goede verstandhouding en samenwerking met u en alle ouders vinden wij belangrijk. Alleen dan is het mogelijk als school goed te functioneren. Het team van De Wegwijzer spreekt de wens uit dat we in vertrouwen ons mooie werk mogen verrichten, tot eer van God en onze medemens!

Naamgeving
Het logo van de school is ontworpen met de gedachte aan de eenheid tussen de kinderen van onze school die door een kring zijn verbonden. De wegwijzerpaal staat letterlijk symbolisch voor de school.
Wij willen voor de kinderen een ‘wegwijzer’ zijn. Precies zoals in het glas-in-lood kunstwerk tussen beide ruimten in de school versierd is weergegeven. Wij willen het opgroeiende kind in aanraking brengen met de bijbelse, evangelische boodschap en van daaruit het onderwijs kunnen volgen met een goede basis. Een basis waarin telkens weer de weg is gewezen naar de grote kindervriend, Jezus Christus.