Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het schoolreisje voor zowel de onder- als bovenbouw, het Sinterklaasfeest, de christelijke vieringen, Koningsspelen, de traditionele stamppotmaaltijd en schoolkamp en afscheidsavond groep 8.

De activiteitencommissie bestaat uit:
Elles van Houten (voorzitter), Tanja Schaap (penningmeester), Stella de Bruin, Miranda Koopman, Tamara Roos, Wendy van de Groep, Martine Ruizendaal, Rianne van Netten, Richelle van Diermen, Wijdie Roos en Ernestine de Graaf (teamverantwoordelijke)