-->

Activiteitencommissie (AC)

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het schoolreisje voor zowel de onder- als bovenbouw, het Sinterklaasfeest, de christelijke vieringen, Koningsspelen, de traditionele stamppotmaaltijd en schoolkamp en afscheidsavond groep 8.

De activiteitencommissie bestaat uit:
Wijdie Roos ( voorzitter ), Tanja Schaap ( penningmeester ), Renske Heinen, Rianne van Netten, Daniëlle Nagtegaal, Martine de Graaf, Romy Heek en Ernestine de Graaf ( teamverantwoordelijke )