-->

Medenzeggenschapsraad (MR)

Medenzeggenschapsraad (MR)De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle ouders, kinderen en medewerkers van De Wegwijzer. Onze MR is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medenzeggenschap Raad (GMR). Hiermee worden onze belangen op bovenschools niveau behartigd.


De MR bestaat momenteel uit drie leerkrachten en drie ouders, vergadert ongeveer zes keer per jaar en twee keer samen met de AC en het team. De notulen van de vergaderingen zijn hieronder te downloaden

Oudergeleding:
Mariëlle Veerman,
Leonie van Twillert
Nico van Herpen

Teamgeleding:
Henny Malestein
Mariska Koelewijn
Leander Vedder

 

Ouders

Marielle Veerman
Mijn naam is Mariëlle moeder van twee kinderen waarvan er één in groep zes zit. Sinds het schooljaar 2016/2017 maak ik deel uit van de MR. Op deze manier blijf ik goed op de hoogte van wat zich afspeelt op onze school, maar krijg ik ook een mogelijkheid om als ouder mijn stem te laten horen. Daarnaast wil ik net als iedere ouder voor de kinderen een optimale leer- en ontwikkelomgeving creëren waarin de talenten van alle kinderen tot bloei kunnen komen.
Leonie van Twillert - ter Beek
Mijn naam is Leonie van Twillert - ter Beek. Ik ben getrouwd met Patrick van Twillert en samen hebben wij 2 jongens. Naast het gezinsleven werk ik al meer dan 13 jaar zelfstandig als kapster. Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar de talenten en behoeften van ieder kind en dat daar iets mee gedaan wordt. Ieder kind is immers uniek! Daarbij vind ik ouderbetrokkenheid van belang voor de kwaliteit van onderwijs en de school.
Nico van Herpen
Mijn naam is Nico van Herpen, nu ruim 13 jaar getrouwd met Jantine en vader van twee dochters; Monique uit groep 3 en Rosalie die over 2 jaar in groep 1 zal zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als assetmanager bij Rijkswaterstaat in Utrecht en sinds begin dit jaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad. Ik ben lid geworden omdat ik graag meedenk en -werk in de school om zo een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van alle leerlingen en de personeelsleden. Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over de medezeggenschapsraad, kun je me altijd aanspreken of een berichtje sturen.  

Leerkrachten

Henny Malestein
Mijn naam is Henny van der Heijden - Malestein. Ik ben sinds dit schooljaar lid van de MR. Ik vind het leuk om ons team te vertegenwoordigen in de MR, om als ouders en leerkrachten met elkaar tot een fijne samenwerking te komen. 
Mariska Koelewijn
Ik ben Mariska Koelewijn, leerkracht van groep 1 en ook lid van de MR. 

Ik vind het leuk om als leerkracht het team te vertegenwoordigen in de MR. 
Leander Vedder
Mijn naam is Leander Vedder. Ik ben leerkracht op De Wegwijzer. Ik ben voorzitter van de MR. Het leuke van de MR vind ik, dat we een team zijn met zowel ouders als leerkrachten. We sparren met elkaar over de ontwikkeling van de school en van de kinderen.
Op De Wegwijzer vinden we het heel belangrijk dat we de kinderen op hun eigen niveau kunnen laten werken. We bespreken binnen de MR punten die we aangereikt krijgen van de directie, maar ook punten die we zelf inbrengen, zodat de school en dus ook de kinderen zich blijven ontwikkelen.