Medenzeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van alle ouders, kinderen en medewerkers van De Wegwijzer. Onze MR is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medenzeggenschap Raad (GMR). Hiermee worden onze belangen op bovenschools niveau behartigd.
 
De MR bestaat momenteel uit drie leerkrachten en drie ouders, vergadert ongeveer zes keer per jaar en twee keer samen met de AC en het team. De notulen van de vergaderingen zijn hieronder te downloaden

Oudergeleding
Wijnant Schaap (secretaris)
Marielle Veerman
Leonie van Twillert

Teamgeleding
Judith Meijering- Huijgen
Vrouwke Bakker
Annelous van Twillert
(Voorzitter)

Ouders

Wijnant Schaap

Sinds een aantal jaar ben ik betrokken bij de Wegwijzer als MR lid. Ik wil mij inzetten voor kwalitatief goed en plezierig onderwijs, voor elk niveau.
Goed onderwijs is naar mijn mening onderwijs dat onze kinderen voorbereid op de (snel veranderende) maatschappij. De Wegwijzer pakt dit naar mijn
mening (als ouder) erg goed op en zorgt "5 dagen" heel goed voor onze kinderen.

Marielle Veerman

Mijn naam is Mariëlle moeder van twee kinderen waarvan er één in groep vier zit.
Sinds het schooljaar 2016/2017 maak ik deel uit van de MR. Op deze manier blijf ik goed op de hoogte van wat zich afspeelt op onze school, maar krijg ik ook een mogelijkheid om als ouder mijn stem te laten horen. Daarnaast wil ik net als iedere ouder voor de kinderen een optimale leer- en ontwikkelomgeving creëren waarin de talenten van alle kinderen tot bloei kunnen komen.

Leonie van Twillert - ter Beek

Mijn naam is Leonie van Twillert - ter Beek. Ik ben getrouwd met Patrick van Twillert en samen hebben wij 2 jongens. Naast het gezinsleven werk ik al meer dan 13 jaar zelfstandig als kapster. Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar de talenten en behoeften van ieder kind en dat daar iets mee gedaan wordt. Ieder kind is immers uniek! Daarbij vind ik ouderbetrokkenheid van belang voor de kwaliteit van onderwijs en de school.
 

Leerkrachten

Vrouwke Bakker

Sinds 3 jaar ben ik lid van de MR. Ik vind het waardevol om met ouders en leerkrachten te praten over alles wat met het onderwijs te maken heeft. We hebben een MR op de Wegwijzer die erg betrokken is en wat mij opvalt is dat het belang van de kinderen steeds voorop staat. Via de MR laten we ook onze stem horen bij de GMR vergaderingen (vertegenwoordigers van MR raden van alle scholen) en het bestuur van onze schoolvereniging.

Judith Meijering

Mijn naam is Judith Meijering-Huijgen en ik ben leerkracht van groep 3. Ik zit voor het vijfde jaar in de MR. Ik vind het prettig werken binnen onze MR en hoop dat de komende jaren te mogen blijven doen.
Samen willen we ervoor zorgen dat het belang van uw kind altijd voorop komt te staan. Heeft u als ouder/verzorger vragen en/of aanbevelingen? Laat het gerust weten aan één van ons!

Annelous van Twillert

Naast mijn rol als leerkracht ga ik deel uitmaken van de MR. Ik doe dit omdat ik
het leuk vind om samen met ouders te sparren over hoe we het onderwijs aan uw kind continu kunnen blijven verbeteren. Daarnaast houd ik me bezig met hoe we kunstvakken soepel kunnen integreren in ons onderwijs.