Leerlingenraad

De Wegwijzer heeft een leerlingenraad die namens alle leerlingen de school vertegenwoordigen.
Zij inventariseren ideeën en problemen en behandelen deze in de leerlingenraad vergaderingen.
Hier bespreken zij mogelijke oplossingen en komen ze tot acties die uitgezet worden in school.

De leerlingen van de leerlingenraad die de school vertegenwoordigen:

 

Leerlingenraad

Groep 5-8


groep 8: Lizzy en Ryan
groep 7: Wouter en Serra 
groep 6: Lizha en Ryfan
Groep 5: Siënna en Tim