Leerlingenraad

De Wegwijzer heeft een leerlingenraad die namens alle leerlingen de school vertegenwoordigen.
Zij inventariseren ideeën en problemen en behandelen deze in de leerlingenraad vergaderingen.
Hier bespreken zij mogelijke oplossingen en komen ze tot acties die uitgezet worden in school.


De leerlingen van de leerlingenraad die de school vertegenwoordigen:

In september 2020 zijn de nieuwe leden gekozen voor de leerlingenraad:
groep 8: Emmely en Jayden
groep 7: Gyan en Denyse
groep 6: Lisa en Siem
groep 5: Luuk en DIaz