Leerlingenraad

De Wegwijzer heeft een leerlingenraad die namens alle leerlingen de school vertegenwoordigen.
Zij inventariseren ideeën en problemen en behandelen deze in de leerlingenraad vergaderingen.
Hier bespreken zij mogelijke oplossingen en komen ze tot acties die uitgezet worden in school.De leerlingen van de leerlingenraad die de school vertegenwoordigen:

In september 2018 zijn de nieuwe leden gekozen voor de leerlingenraad:
groep 8: Dewy de Graaf en Aron Koelewijn
groep 7: Robyn Roos, Luca Heinen
groep 6: Jody Sloof, Japke Korlaar
groep 5: David Hartog, Isabel Korpadi