Activiteiten

Alternatieve sportdag Activiteiten schoolbreed 30-04-2021
De AC organiseert een alternatieve sportdag voor onze leerlingen!
Vanwege het weer is deze binnen, maar dit mag de pret niet drukken!

Zie het album voor meer foto's!
Alternatieve sportdag Groep 2 29-04-2021
Met dank aan de AC hebben we vandaag een gezellig spelletjescircuit gedaan in de speelzaal. De kinderen kregen na elk spel een stempel op hun stempelkaart en aan het eind kreeg iedereen een super mooie medaille.
In de klas stond er ook nog lekker drinken met een snoepje klaar. De kinderen vonden het super leuk!
Vanmiddag hebben we het IPC thema over de Tweede Wereldoorlog afgesloten. We zijn bij het oorlogsmonument wezen kijken in het dorp. Daarna hebben we een quiz gedaan in 6 groepjes. Als een groepje een vraag goed had, mochten ze een puzzelstukje neerleggen. Het groepje die als eerste de puzzel af had, die won!

We hebben heel veel geleerd over de Tweede Wereldoorlog de afgelopen weken. We zullen op 4 en 5 mei extra goed stilstaan bij onze vrijheid. 
Spelletjes Groep 3 29-04-2021
Vanmorgen hebben we leuke spelletjes gedaan in groep 3.
De spelletjes zijn georganiseerd door de AC 

 
Vandaag Jong en morgen oud. Groep 6 23-04-2021
Het project Jong en Oud is afgesloten met een leuke activiteit. De kinderen moesten ervaren hoe het is om oud te zijn, minder goed te kunnen horen, zien, lopen. De opdracht was: schrijf een brief aan je kleinkind, loopt met de stok en rollator naar de brievenbus op het plein en post daar je brief. Let op het verkeer als je de drukke weg oversteekt! Dat viel allemaal nog niet mee. Het verkeer maakte het de overstekende ouderen wel erg lastig. We hebben een leuk uurtje gehad. De kinderen zeiden na afloop dat ze nu meer begrip hebben voor oudere mensen, dat ouderen misschien wel snel willen, maar niet meer kunnen. 
Project Jong en Oud Groep 6 23-04-2021
Het project Jong en Oud is afgesloten met een echte tentoonstelling over vroeger. Iedereen had een doos gemaakt met daarin een tijdlijn van zichzelf, een stamboom, spulletjes van vroeger. Ook had iedereen een interview afgenomen bij een ouder iemand over de school van vroeger. We hebben er veel van geleerd! Ieder kind mocht de inhoud van de doos presenteren voor de klas en later is er een tentoonstelling geweest zodat alle dozen goed bekeken en beoordeeld konden worden.
Bezoek locoburgemeester Groep 7 22-04-2021
Vandaag kregen we bezoek van de locoburgemeester. Hij kwam ons van alles vertellen over de gemeente Bunschoten en wat de gemeente allemaal doet. We deden een kahoot quiz, deze heeft Mohammed gewonnen! We kregen ook een filmpje te zien van het gemeentehuis. 

Nu gaan we de aankomende weken op zoek naar een kandidaat uit onze klas die graag kinderburgemeester wil worden. Spannend! 
 
We zijn in groep 8 begonnen met het nieuwe thema van IPC: wat als het jou overkomt?
In dit thema gaan we bezig met alles rondom de Tweede Wereldoorlog.
Groep 7 werkt de komende tijd ook aan dit thema!
 
Kinderrechten Groep 8 08-04-2021
Groep 8 heeft de afgelopen tijd nagedacht over Kinderrechten.
Vandaag zijn ze bezig geweest met Het Kinderrechtenspel.
Dit sluit aan bij waar we met de Kanjertraining mee bezig zijn en het thema van IPC!
In groep 8 werken we aan het thema 'voortrekkers van verandering'.
Dit gaat over politiek, sluit zo mooi aan bij de verkiezingen die eraan zitten te komen.

We hopen veel vaardigheden te leren dit thema en van daaruit doen wij kennis op.