-->

IPC

IPC

IPC
Op de Wegwijzer werken wij met IPC. IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Voorbeelden van thema's zijn huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen. 
IPC omvat niet Nederlandse taal en rekenen. Voor deze vakken gebruiken wij reguliere methodes.  

Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt, waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.

www.ipc-nederland.nl. 
Wilt u meer lezen en zien over IPC bekijken dat het document hieronder of kijken op de volgende websites:  www.leraar24.nl en 
http://www.ipc-nederland.nl/