-->

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs
Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Op de Wegwijzer nemen we passend onderwijs, de zorg, heel serieus. Dat betekent dat we er naar streven om alle kinderen te zien en passende zorg te bieden. Soms zal het niet gaan zoals u verwacht of loopt u tegen dingen aan. Kom naar school en praat met de leerkracht van uw kind. Want als u niet voor uw kind opkomt, wie dan wel? Heeft u vragen over uw kind betreft de zorg, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze IB-er: Merel Koelewijn (merelkoelewijn@cbsdewegwijzer.nl)

Samenwerking
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Klik en download de Folder Passend Onderwijs voor ouders en kinderen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het Schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven hoe wij de zorg op onze school inrichten.

Samenwerkingsverband De Eem
Klik hier voor de link naar website van Samenwerkingsverband De Eem www.swvdeeem.nl