-->

Snappet

Snappet

Snappet
Op De Wegwijzer werken wij met behulp van Snappet in groep 3 t/m 8. 

Doel van Snappet
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet (gr 3 en 4) of chromebook (gr 5-8) met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet/chromebook dient als interactieve (slimme) vervanging voor de (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Met behulp van Snappet leggen wij de focus meer op de doelen van ieder leerjaar. 
 
Hoe werkt het
Onze leerkracht geeft de gewone instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling via de tablet/chromebook en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met het werken in schriftjes.

De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof en of de gewenste doelen zijn behaald.
Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt.

Adaptief
We gebruiken Snappet voor de vakken rekenen, taal, spelling & woordenschat. Als de kinderen klaar zijn met de opdracht(en) gaan zij adaptief (op eigen niveau) verder werken aan dit lesdoel. Bij de kinderen is dit bekent als het +je. Wanneer dit is afgerond volgt nog het werken aan de eigen leerachterstanden. Ieder kind werkt dan op zijn/haar niveau aan de leerdoelen die hij/zij nog niet heeft gehaald.  

Voordelen van Snappet 
• De leerlingen krijgen direct feedback op wat ze doen.
• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
• Meer individuele differentiatie mogelijk.
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
• Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet of chromebook heeft.
• Meer doelgericht & opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het leerdoel.